ผู้บริหาร Porcela (พอร์ซเซล่า) รับโล่เกียรติยศ 'บุคคลตัวอย่างแห่งปี

ผู้บริหาร “Porcela (พอร์ซเซล่า)” รับโล่เกียรติยศ ‘บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2023’

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ มสว […]

ผู้บริหาร “Porcela (พอร์ซเซล่า)” รับโล่เกียรติยศ ‘บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2023’ Read More »