Porcela (พอร์ซเซล่า) ปันสุขมอบกระเบื้องวัดป่านานาชาติ

Porcela (พอร์ซเซล่า) ปันสุขมอบกระเบื้องวัดป่านานาชาติ

นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมพัฒน์เซรามิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและนำเข้ากระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยางไวนิลและสินค้าเกี่ยวเนื่อง ภายใต้   แบรนด์ Porcela (พอร์ซเซล่า) มอบกระเบื้องขนาด 60×60 cm. (24″x24″) ให้กับ สำนักสงฆ์วัดป่านานาชาติเวฬุวันพุทธสถาน ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พระภัทรพงศ์ ฐิตคุโณ(พระธรรมฑูตสายต่างประเทศ) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสร้างทางเดินรอบอาคารห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 8 ห้อง อำนวยความสะดวกให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และนักปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัด เมื่อเร็วๆนี้ ภายใต้โครงการปันสุข

ซึ่งโครงการนี้ กระเบื้อง Porcela (พอร์ซเซล่า) จัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไป

Porcela ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)